Աղբահանության եվրոպական դև...
Երևան | Այլ

25.11.2012
Աղբահանության   եվրոպական   դև...
JACHIK PILOYAN առաջարկում է`

Ես կուզեի առաջարկել մեր քաղաքապետին իմ կարծիքը՝ Երևանի աղբամանները դարձնել ավելի հիգիենիկ և շահավետ: 

Ես ապրումեմ Եվրոպայում, այստեղ ամեն տարի աղբի գումար ենք տալիս: 

Խմբագրված է:
Պատասխան`

Շնորհակալություն Ձեր առաջարկի համար։

Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել է միջազգային օպերատորի մրցույթ աղբահանության ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Երբ մրցույթն ամփոփվի, բոլոր նմանատիտ հարցերը կստանան իրենց լուծումները։

11.12.2012