Արգելել դեղատների դիմաց թարթող խաչերը
Երևան | Այլ

26.11.2012
Արգելել դեղատների դիմաց թարթող խաչերը
fb image
Նարեկ Մարկոսյան առաջարկում է`

Դեղատների մոտ առկա թարթող խաչերը (հատկապես խաչմերուկների մոտ): Դրանք շեղում են վարորդների ուշադրությունը՝ նմանվելով լուսաֆորի կանաչին:

Անջատել թարթելու էֆեկտը:

ՈԻղղված է:
Պատասխան`

Հարգելի Նարեկ, շնորհակալություն մտահոգության և բարձրացված հարցի համար:

Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան վարչությանը տրվել է հանձնարարական:

30.11.2012