Շենքերի ապահովություն
Երևան | Այլ

26.11.2012
Շենքերի   ապահովություն
JACHIK PILOYAN առաջարկում է`

Շենքերի ապահովությունը նաև բնակիչների ապհովումն է, ցավոք, կառավարությունն ուշադրուշթուն չի դարձնում այս հանգամանքին:

Պատասխան`

Շնորհակալություն առաջարկի համար:

27.11.2012