WiFi
|

04.11.2012
WiFi
առաջարկում է`

Ցանկանում եմ, որ լինի WiFi Կոմիտասի անցուղում:

Շնորհակալ կլինենք, որ լինի WiFi Կոմիտասի անցուղում:

ՈԻղղված է:
Պատասխան`

Շնորհակալություն Ձեր առաջարկի համար:

Այն կփողանցվի օպերատորներին:

Հնարավորության դեպքում տվյալ վայրում կտեղադրվի WiFi ապահովող սարք:

12.12.2012