pic

Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների 2015 թվականի ծրագրով շարունակվում է մայրաքաղաքի բակային տարածքների և միջբակային ճանապարհների ասֆալտապատումը:

Կարդալ ավելին
pic

Մայիսի 20-ից մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում ընթանում են վթարային շքապատշգամբների նորոգման աշխատանքները: 2015 թվականի ծրագրով մայրաքաղաքում նախատեսվում է է նորոգել թվով 104 բազմաբնակարան շենքերի 343 վթարային պատշգամբ:

Կարդալ ավելին
pic

Մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում ընթանում են «Երևան» գրությամբ նստարանների ու աղբամանների նորոգման կամ նորերով համալրման աշխատանքները:

Կարդալ ավելին
pic

Եղանակային բարենպաստ պայմաններից ելնելով՝ 2015 թվականին մայրաքաղաքի շենքերի հարթ և թեք տանիքների նորոգման տարեկան ծրագիրը մեկնարկեց փետրվար ամսին: Մինչև աշխատանքային տարեշրջանի ավարտը նախատեսված է նորոգել 704 շենքերի թեք տանիքներ` 79447 քմ մակերեսով: 

Կարդալ ավելին
pic

Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ներկա է գտնվել Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող մետրոպոլիտենի վերականգնման ծրագրի 2-րդ փուլի կարևորագույն բաղադրիչի՝ դրենաժային թունելի երկարացման և մետրոյի թունելներում վերականգնողական աշխատանքների մեկնարկի միջոցառմանը:

Կարդալ ավելին
pic

Ապրիլի 8-ի վաղ առավոտվանից, ըստ նախապես առանձնացված տարածքների և ժամանակացույցների, մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջանների գլխավոր ու երկրորդական փողոցներում, բակային տարածքներում, այգիներում ու պուրակներում մեկնարկել են համաքաղաքային շաբաթօրյակն ու ծառատունկը: 

Կարդալ ավելին
pic

Մարտի 1-ից մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում ընթանում են փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի ճաքալցման աշխատանքներ:

Կարդալ ավելին
pic

Սահմանված ագրոկանոններին համապատասխան` մարտի 1-ից մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում մեկնարկել են դեկորատիվ ծառերի գարնանային էտի աշխատանքները: Այս գործընթացն իրականացվում է Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների համագործակցությամբ`քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության վերահսկողության ներքո:

Կարդալ ավելին
pic

Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ` ապրիլի 11-ին հայտարարված համաքաղաքային շաբաթօրյակից ու ծառատունկից առաջ մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում ընթանում են բակերի, այգիների ու պուրակների սանմաքրման աշխատանքներ: 

Կարդալ ավելին
pic

Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ կանանց միամսյակի շրջանակում մարտի 9-ից մայրաքաղաքում կմեկնարկի ավանդաբար անցկացվող «Ձեզ համար, կանայք» առողջապահական ակցիան:

Կարդալ ավելին
Բոլոր էջերը