Այգու կառուցում
Աջափնյակ | Առողջապահություն

02.11.2012
Այգու կառուցում
առաջարկում է`

Եկեղեցուն կից ձորակը լցնել հողաշերտով և տնկել ծառեր:

Կառուցել խաղահրապարակ և այգի:

Ձորակը լցնել հողածածկով: 

ՈԻղղված է:
Պատասխան`

Շնորհակալություն առաջարկի համար:

03.11.2012