Տրանսպորտային միջոցների երթուղին մատնանշող համարանիշներ
|

04.11.2012
Տրանսպորտային միջոցների երթուղին մատնանշող համարանիշներ
fb image
Anna Melqonyan առաջարկում է`

Երթուղային հասարակական տրանսպորտային միջոցների երթուղին մատնանշող համարանիշները երեկոյան ժամերին լուսարձակների ազդեցության տակ լավ չեն երևում, ուստի առաջարկում եմ՝ երթուղին մատնանշող համարանիշը էլեկտրոնային վահանակի տեսքով տեղադրել ավտոմեքենաների դիմապակուն՝ չափերով ավելի մեծ, որը հնարավորություն կտա ավելի լավ տարբերակել երթուղային տրանսպորտային միջոցը:

Առաջարկել երթուղային տրանսպորտային միջոցը շահագործող կազմակերպություններին ձեռք բերել էլեկտրոնային վահանակներ և տեղադրել երթուղային տրանսպորտային միջոցների դիմապակու վրա:

Խմբագրված է: